Biuro Zarządu będzie czynne przez cały rok w pierwszą sobotę
każdego miesiąca w godz. od 1000 do 1200.
Telefoniczne udzielanie informacji w dni robocze pod numerem 667 960 589

  •  Procedura uzyskania prawa do działki
 
  •  Umowa przeniesienia prawa do działki
  •  Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
     (wypełnia osoba zbywająca działkę)
  •  Wzór deklaracji członkowskiej
  •  Informacja i druk oświadczenia w sprawie kontaktu elektronicznego
  •  Wniosek na wycinkę drzew od 2017 r.
  •  Schemat położenia działki w ogrodzie
  •  Plan ogrodu