Funkcja Imię i nazwisko nr działki
Prezes Zarządu Małgorzata Jabłecka-Jędrzejczak 77
Wiceprezes Adrian Budny 22
Sekretarz Wojciech Majchrzak 398
Skarbnik Agnieszka Grypczyńska 342
Członek Krystyna Napierała 109