Funkcja Imię i nazwisko nr działki
Prezes Zarządu Małgorzata Jabłecka-Jędrzejczak 77
Wiceprezes Błażej Nowacki 92
Wiceprezes Michał Liberski 442
Sekretarz Wojciech Majchrzak  
Skarbnik Tomasz Kubacha 460
Członek Stanisław Kościelski 149