Biuro Zarządu będzie czynne przez cały rok w pierwszą sobotę
każdego miesiąca w godz. od 1000 do 1200.
Telefoniczne udzielanie informacji w dni robocze pod numerem 667 960 589

Funkcja Imię i nazwisko nr działki
Prezes Zarządu Małgorzata Jabłecka-Jędrzejczak 77
Wiceprezes Adrian Budny 22
Sekretarz Wojciech Majchrzak 398
Skarbnik Agnieszka Grypczyńska 342
Członek Krystyna Napierała 109