Biuro Zarządu będzie czynne przez cały rok w pierwszą sobotę
każdego miesiąca w godz. od 1000 do 1200.
Telefoniczne udzielanie informacji w dni robocze pod numerem 667 960 589

Otowo 20 wrzesień 2019r.


K O M U N I K A T

    Zarząd ROD OTOWO w Otowie, informuje, że od dnia 20 września 2019 do 30 października 2019r. przystępuje do  odczytu liczników wody.
Odczyt będzie wykonywał gospodarz ogrodu Pan Ryszard Kociński. Prosimy o zgłaszanie tel. 697191338. Brak odczytu w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie opłaty za wodę w formie ryczałtu. Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować również do prezesa ROD OTOWO numerem telefonu 667960589.

                                       
                                                        mgr Małgorzata Jabłecka Jędrzejczak
   
                                                                                  Prezes ROD OTOWO   

  • Odczyt nr 2/2019 Termin płatności 31.08.2019 r. 

UWAGA:
Osoby, które nie złożyły oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych nie figurują na wykazie zużycia energii.
Zobowiązanie są odebrać wymiar opłat za energię osobiście lub telefonicznie tel. 667 960 589

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, odczyt liczników prądu jest dostępny w Biurze Zarządu.

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA
PROWADZENIA ROD „OTOWO” ZA 2018r.

Zgodnie  z art. 33 ust. 2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
Zarząd  ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD w 2018r.

  • Komunikat Nr 2/2019