Biuro Zarządu będzie czynne przez cały rok w pierwszą sobotę
każdego miesiąca w godz. od 1000 do 1200.
Telefoniczne udzielanie informacji w dni robocze pod numerem 667 960 589

  • Odczyt nr 2/2019 Termin płatności 31.08.2019 r. 

UWAGA:
Osoby, które nie złożyły oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych nie figurują na wykazie zużycia energii.
Zobowiązanie są odebrać wymiar opłat za energię osobiście lub telefonicznie tel. 667 960 589

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, odczyt liczników prądu jest dostępny w Biurze Zarządu.