Biuro Zarządu będzie czynne przez cały rok w pierwszą sobotę
każdego miesiąca w godz. od 1000 do 1200.
Telefoniczne udzielanie informacji w dni robocze pod numerem 667 960 589

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA
PROWADZENIA ROD „OTOWO” ZA 2018r.

Zgodnie  z art. 33 ust. 2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
Zarząd  ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD w 2018r.