1. Informacja o walnym zebraniu

2. Poszukujemy gospodarza ogrodu

3. Opóźnienie rozruchu sieci wodociągowej

4. Wycinka drzew na działce od 1 stycznia 2017 r.